Společná bohoslužba Církve bratrské

V neděli 17. ledna 2021 od 9:30 Vás zveme k účasti na společné on-line bohoslužbě Církve bratrské. Kázat bude David Novák, předseda Rady Církve bratrské, na téma "O zbožných radikálech". Video přenášené z CB Havlíčkův Brod najdete na https://www.youtube.com/watch?v=hY8UIQyeWKw (z tohoto kanálu). Po skončení bohoslužby bude pro zájemce následovat on-line modlitební setkání na https://join.skype.com/f5PmbKHtRghV - viz i níže, připojit se může každý a můžeme se modlit za Vaše potřeby. Z proběhlých bohoslužeb CB Kladno jsou k dispozici kázání a slovíčka pro děti.Po skončení bohoslužby bude pro sbor CB Kladno následovat on-line modlitební setkání. Po skončení přenosu společné bohoslužby se prosím připojte na https://join.skype.com/f5PmbKHtRghV - pouze klikněte na tento odkaz.
Pokud máte Skype, budete vyzváni k připojení přes něj. Na mobilu budete pravděpodobně vyzváni k instalaci aplikace, pokud jí nemáte. Na počítači není třeba nic instalovat - pouze zvolte "připojit se jako host", napište své jméno, a zvolte připojit se ke schůzce - samozřejmě prosím povolte přístup k mikrofonu a kameře (připojovat se bez mikrofonu nemá smysl, připojit se bez kamery samozřejmě lze, ale je lepší kameru mít).
Začneme cca 5 minut po konci přenosu společné bohoslužby - nejprve krátkým sdílením, za co se modlit, poté budou následovat společné modlitby.